वळख

 

कोंकणी शब्दमालें हें एक शब्धनिधी साधन. एकादर्‍या पारंपारीक शब्दकोशा परस हें अदीक तरांचें शब्दकोश आनी सारकायकोशांतले (thesaurus) म्हायतीचे एकठावणे परस हातूंत हेर म्हायतीचोय आस्पाव आसा. हें साधन उतराची वेगळ्या वेगळ्या नदरांतल्यान पुराय म्हायती दिता तशेंच उतरां मदलें नातेंय स्पश्ट करता.

     

ह्या साधनाचो वापर करप्याच्यान एकादरें कोंकणी उतर सोदून काडून ताचो अर्थ समजून घेवं येता. तशेंच ताका त्या उतराचे नाम, क्रियापद, विशेशण वा क्रियाविशेशण अशे व्याकरणीक वर्ग कळूं येतात. एकादरें उतर एका परस चड  व्याकरणीक वर्गानी मेळूं येता (पळेयात शब्दमाल्या विशीं ) तशेंच त्या व्याकरणीक वर्गा प्रमाणें ताचे जायते अर्थ/senses आसूं येतात. उतरा विशींची अशे तरेची म्हायती शब्दमाल्यांतलें उतर सोदप्याक सोंपेपणान मेळटा.             

 

अर्थाच्या व्याकरणीक वर्गा विशींचे म्हायती भायर कोंकणी शब्दमाल्यांतल्या उतरांविशीं सकयल दिल्ली म्हायती मेळटा .

 

  1. उतराचो अर्थ
  2. उतराच्या वापराची वाक्यांत देख
  3. समानार्थी उतरां
  4. व्याकरणीक वर्ग
  5. दार्शनीक विचारांचो तपशील
  6. अर्थविन्यास आनी कोशगत नातीं (Semantic and Lexical Relations)

 

कोंकणी देखी पळोवपा खातीर हांगा क्लीक करचें. कोंकणी शब्दमाल्याचो ऑनलायन वापर करचे खातीर हांगा  क्लीक करचें. शब्दमाल्या विशीं अदीक म्हायती खातीर शब्दमाल्या विशीं चेर क्लीक करचें.

 

हें संकेतथळ/वॅबसायट देवनागरी फॉण्टां खातीर युनिकोडाचो वापर करता. उतर टायप करपा खातीर तुमच्यांनी ऑन-स्क्रीन कुरवांफळयेचो वापर करूं येता. पूण  तुमच्या संगणकाचेर तुमकां देवनागरींतल्यान टायपींग करपाचें आसल्यार तातूंत आदीं युनिकोड सपोर्ट स्थापीत करचो पडटलो.   

 

संगणकाचेर युनिकोड कसो स्थापीत करचो हें समजून घेवंचे खातीर unicode-support.pdf (Microsoft word file) चेर क्लीक करचें. तशेंच सन्निहीत किबोर्ड कशे तरेन काम करता हें समजून घेवपा खातीर embedded-keyboard.doc (Microsoft word file) चेर क्लीक करचें. तुमकां फॉण्ट्स सारके दिश्टी पडनासत जाल्यार सॅटींग्स  Right Click -> Encoding -> UTF-8 अशीं करचीं.

 

ह्या संकेतथळाचे सुदारणे विशींच्यो तुमच्यो सुचोवण्यो, मतां खूब मोलाचीं आसतलीं. आमी फुडाराचे उकतावणेंत सुदारणा करचे खातीर तुमच्या मतांची वाट पळेतात. उपकार करून तुमी तुमचीं मतां हांगा  दिवंचीं.